Kérdések és válaszok az internetes kártyás fizetésről

Kártayelfogadás

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?

A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártya, amely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lett, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?

Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?

Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, amely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

A fizetés folyamata

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően kezdeményezi a fizetést. Ennek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez meg kell adnia kártyaszámát, annak lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót a vásárló indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezete és vásárlási limitje kerül ellenőrzésre. Ha a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget a számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a vásárló kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) a számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?

Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat.

A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával az engedélyező központon keresztül (és a kártya típusától illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül). Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot.

A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót egy biztonságos (128 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról a vásárló ún. engedélyszámot kap, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?

Amint a tranzakció a bank tudomására jut, annak összegét azonnal zárolja (foglalás), ugyanis a tényleges terheléshez szükséges hivatalos adatok beérkeztéig több nap is eltelhet, miközben a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyekre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

Sikertelen fizetések és teendők

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

A sikertelenség oka általában az, hogy a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) nem fogadja el a fizetési megbízást. Bankkártya használat esetében a sikertelenség oka az is lehet, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz, vagy pl. lejár a tranzakcióra megállapított időkeret (ami általában 10 perc).

Kártya jellegű hiba

 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata a számlavezető bank által tiltva van.
 • A kártyahasználat tiltva van.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba

 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitjét.

Kapcsolati jellegű hiba

 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba

 • Ha a vásárló a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Ha a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back/vissza", "reload" illetve "refresh/frissítés" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Ha a fizetési kísérlet során a tranzakciót a bank visszautasítja, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?

A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankját, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése a fizetőoldalon megtörtént ugyan, de Ön nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeggel nem fogják megterhelni a kártyáját, mivel a foglalást bizonyos idő elteltével feloldják.

Biztonság

Mit jelent a VeriSign és a 128 bites titkosítású SSL kommunikációs csatorna?

Az SSL a Secure Sockets Layer nevű, általánosan elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A CIB Bank-nak a 128 bites kulcs használatát, melynek segítségével az SSL alapú titkosítást biztosítjuk, a VeriSign nevű cég teszi lehetővé. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90 %-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló böngészője a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt az SSL segítségével titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, tehát illetéktelen személyek számára nem értelmezhetők.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. Ganatálva van így a fizetésem biztonsága?

Teljes mértékben. A fizetés folyamata 128-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakció után viszont Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, és ha ez nincs titkosítva, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságára nézve, mivel ekkor az már befejeződött.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún. Card Verification Code, a Visa esetében pedig a Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három jegye, az internetes vásárlások során meg kell adni.

Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, melynek segítségével internetes vásárlás esetén azonosíthatják magukat, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?

A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, melynek segítségével internetes vásárlás esetén azonosíthatják magukat, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a UCAF kód?

MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.